Na projekt składają się warsztaty pieśni, koncert i prezentacja fotografii odwołującej się do kultury Łemkowszczyzny. Zadanie wykorzystuje pieśni i muzykę wywodzące się z tradycji Łemkowszczyzny i transponuje je w nowatorski sposób na język współczesności. Integralnym elementem będzie prezentacja przedwojennych fotografii z archiwum rodziny Wenhyrnowiczów ukazujących wielokulturowy pejzaż Rzeczpospolitej. Realizując zadanie chcemy utrwalić i przypomnieć zapomniany świat Łemków. Naszą intencją jest również stworzenie przestrzeni dialogu, na którym będą mogli spotkać się muzycy reprezentujący nową tradycję w muzyce wiejskiej oraz współcześni, którzy starają się przetransponować tradycję na język Nowej Muzyki. W projekcie udział biorą artyści czerpiący inspirację z muzyki tradycyjnej oraz przedstawiciele muzyki współczesnej, przede wszystkim: Uliana Horbaczewska z Ukrainy – śpiewaczka i antropolożka, badaczka kultur karpackich oraz tradycyjny chór ROSA (z udziałem dzieci) z Uścia Gorlickiego. Do koncertu dołączą muzycy z kręgu muzyki współczesnej.