Od początku istnienia projektu „Łemkowyna” (później „Łemkowyna-Łem”) integralnym jego elementem jest prezentacja archiwalnych i unikatowych fotografii z terenów dawnej Łemkowszczyzny. Przybiera one różne formy: od prezentacji video, przez wystawy stacjonarne, po rozbudowane projekcje wizualne.

Od 2019 r. współpracuje z nami VJ GROUP „CUBE”. Ta założona w 2006 r.  międzynarodowa grupa składa się teraz z czterech grafików i filmowców: VJ Glow, VJ DaPix , VJ Ra i VJ Yura Bin. Grupa rozpoczęła od klasycznego projektowania, ale szybko przekroczyła ten próg. Przez 10 lat uczestnicy stworzyli prace w takich gatunkach, jak sztuka mediów, performance mediów, mapowanie, sztuka wideo, instalacja mediów. Grupa VJ CUBE aktywnie współpracuje nie tylko z muzykami, ale także z poetami, artystami, pisarzami…

Z punktu widzenia antropologii wizualnej fotografię można postrzegać np. jako „zapis dotyczący kultury” czy „zapis kultury”. W pierwszym przypadku zastany dokument wizualny, zawierający informację na temat interesującej nas rzeczywistości kulturowej wykonuje przeważnie „osoba z zewnątrz”. W drugim fotografia traktowana jest jako wizualny artefakt stworzony w ramach działalności danej wspólnoty; jej autorem jest „osoba z wewnątrz”.  Do projektu wybraliśmy fotografie wpisujące się do charakterystyki  tych dwóch grup.

Fotografie archiwalne stanowią ważny punkt odniesienia w tworzeniu scenariusza muzycznego; oprócz niewątpliwych zalet ilustracyjnych stanowią istotne źródło inspiracji.

W roku 2018 i 2019 artystom przy tworzeniu muzyki i koncepcji całego wydarzenia towarzyszyły fotografie Rodziny Wenhrynowiczów. Z kolei w roku 2020 oprócz nich także fotografie z kolekcji Archiwum Nowicy-Przysłup.

 

R.P.