Integralnym elementem naszego projektu jest prezentacja przedwojennych fotografii z archiwum rodziny Wenhyrnowiczów  ukazujących wielokulturowy pejzaż Rzeczpospolitej. W 2007 r. Miejska Biblioteka w Sanoku wydała publikację Anny Strzeleckiej i Leszka Puchały p.t.: „Łemkowszczyzna Wenhrynowiczów”. Powstała ona w oparciu o twórczość i zbiory wybitnego grafika Tyrsusa Wenhrynowicza  (więcej o Tyrsusie). Z kolei  Ryszard Latecki  zainspirowany publikacją powołał do życia Projekt „Łemkowyna”.

Wspomniany Album ma kilka części. Jest w nim szkic o kapłańskim rodzie Wenhrynowyczów od pokoleń związanym z Łemkowszczyzną, fotograficzne wspomnienia Tyrsusa Wenhrynowicza o przedwojennym Sanoku i wyprawach krajoznawczych z  ojcem Stepanem Wenhrynowiczem, seria grafik Tyrsusa z łemkowskimi cerkiewkami. Są tam także autentyczne fotografie z Łemkowszczyzny wykonane w latach 30. i 40. XX wieku przez Stepana  szczęśliwie ocalone przez jego żonę, Zofię Wenhrynowycz, a przemycone po wojnie z Sambora do Krakowa przez Tyrsusa i przechowywane aktualnie z pietyzmem przez wnuka Stepana Olimpiusza Wenhrynowicza [1].

[1] J. Ziobro, Utrwalone na kliszy i w sercu, „Tygodnik Sanocki” nr 7, 18.08.2008, s.4.