Witek Broda  – skrzypce, lira korbowa.

Bierze udział w wydarzeniu „Jest Jeden Rytm” (edycja 2022)

Skrzypek, lirnik, lider Kapeli Brodów, badacz tradycji. Gra od 1992 r. Jeden z założycieli Teatru Węgajty i formacji Bractwa Ubogich. Lider Kapeli Brodów. Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedry Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własnych Witka Brody. W swoich wykonaniach kapela zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz – w przypadku muzyki religijnej – właściwy jej tematyce kontekst. Używają oryginalnych lub zrekonstruowanych instrumentów m.in.: liry korbowej, cymbałów, basetli i skrzypiec. Pierwsza płyta Kapeli Brodów – „Pieśni i melodie na rozmaite święta” otrzymała nagrodę PR Dwójka Folkowy Fonogram Roku 2001. W 2004 r. Witold Broda współpracował z Januszem Prusinowskim, kapela funkcjonowała pod nazwą „Dla Róży”. W kwietniu 2004 r. zespół zdobył II Nagrodę na VII Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. W 2008 r. ukazały się płyty Kapeli: „Pieśni Maryjne” i „Tańce polskie”. W 2015 r. wydana została płyta „Muzikaim”, w 2019 „Polski, polonez, chodzony” a w 2021 „Krakowiaki”.

Współautor muzyki do spektakli teatralnych „Shweik now” Bohel Theatre Amsterdam 1997 i „Drie zusters” De Trust Theatre (1998) oraz muzyki do filmu D. Gajewskiego „Anatol lubi podróże” 1999. Bierze udział w wielu projektach muzycznych, w tym ostatnio w polsko-szwedzkim projekcie muzycznym „Polska – Ścieżki Tańca”, którego celem jest pokazanie bliskiego pokrewieństwa naszych tradycji muzycznych. Jeździ z kolędą do Polonii w Naddniestrzu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku – prowadził na Rzeszowszczyźnie badania terenowe, cyfrowe kopie dokumentacji tych badań znajdują się w Instytucie Sztuki PAN i Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona. Prowadził badania nad pieśniami pogrzebowymi Ziemi Zawkrzańskiej, rezultatem badań był film „Puste noce” zrealizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w 2014 r. Kapela Brodów występowała w Maroko, Irlandii, Walii, Niemczech, Litwie, Rosji, Holandii, Danii i Estonii, Mołdawii.