Zespół wziął udział w projekcie w roku 2018 (EDYCJA 2018)

Zespół wokalny „Rosa” stworzony został w 2004 r. z inicjatywy Wójta Gminy Dymitra Rydzanicza  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Gorlickim. Tworzy go młodzież z gminy Uście Gorlickie, która w ten sposób chce realizować swoje pasje, a zarazem podtrzymywać tradycje regionu. „Rosę” można nazwać „etapem przejściowym” na muzycznej drodze do kolejnych zespołów. Chór wykonuje muzykę ludową – łemkowską  i pogórzańską,  a jednocześnie stara się poszerzyć swój repertuar o muzykę cerkiewną. Koncertuje na terenie małopolski i Słowacji, uświetniając liczne festiwale.

 

 

Chór „Zoria” to chór mieszany działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Gorlickim od roku 2004 pod kierunkiem Anny Dyląg. Tworzą go młodzi ludzie, pasjonaci powiatu gorlickiego i krynickiego. Poprzez swój repertuar kultywuje tradycje i kulturę regionu śpiewając pieśni łemkowskie, pogórzańskie i biesiadne. Uświetnia wiele imprez i uroczystości na terenie województwa małopolskiego, Polski i Słowacji. Występował między innymi na Ogólnoświatowym Zlocie Łemków w Zdyni i Michalowie „Watra”, uczestniczył w IV Międzynarodowym Biennale w Krynicy oraz Festiwalu Kultury Łemkowskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Gościnnie uatrakcyjnia uroczystości organizowane w ramach współpracy polsko-slowackiej, wspiera poprzez swój śpiew akcje charytatywne występuje na różnych imprezach masowych o charakterze ogólnospołecznym.