Zespół wziął udział w projekcie w roku 2020 (EDYCJA 2020)

Ruty Uwite tworzy osiem dziewczyn i kobiet w różnym wieku, od 30 do 60 lat, z Beskidu Niskiego – z Łosi, Leszczyn, Ropek, Wysowej, Klimkówki, Kryga i Gorlic. “Część z nas należy do mniejszości etnicznej: Julia, Mariola, Hania są Łemkiniami, ale my wszystkie czujemy się związane z Łemkowszczyzną, poprzez miejsce w którym mieszkamy i poprzez to, co robimy”. Śpiewają najstarsze, zapomniane już łemkowskie pieśni kobiet. “Nie staramy się śpiewać ładnie, nie szkolimy głosów, spotykamy się w różnych miejscach: w naszych domach, instytucjach, i tam gdzie ktoś nas zaprosi”.

(źródło)