W ramach cyklicznego projektu „Łemkowyna- łem” organizowane są wydarzenia muzyczne – warsztaty i koncerty oscylujące wokół tradycyjnej muzyki łemkowskiej połączonej z elementami muzyki współczesnej.

W 2020 r. w ramach formuły „Łemkowyna Łem” realizujemy szereg działań. Pierwszy z nich to ten związany z przestrzenią wsi Łosie i Nowica. Zorganizowaliśmy warsztaty pieśni, koncert i prezentacje fotografii odwołujących się do kultury Łemkowszczyzny.
Pieśni i muzyka wywodzące się z Łemkowszczyzny transponowane zostały w nowatorski sposób na język współczesności.
W wydarzeniu wzięli artyści czerpiący inspirację z muzyki tradycyjnej oraz przedstawiciele muzyki współczesnej, przede wszystkim: mistrzyni śpiewu łemkowskiego JULIA DOSZNA.
Dołączają również muzycy z kręgu muzyki współczesnej:
Alexey Vorsoba (Białoruś) – akordeon
Maciej Kudłacik – instrumenty strunowe
Ryszard Latecki – trąbka, syntezator analogowy
To próba stworzenia nowej jakości muzycznej opartej na muzyce wiejskiej (Muzyce Źródeł) i wykreowania przestrzeni, w której oba kierunki mogą się spotkać i podjąć twórczy dialog.
Integralnym elementem wydarzeń jest prezentacja archiwalnych fotografii Łemkowszczyzny, ukazujących wielokulturowy pejzaż I
Rzeczpospolitej. Fotografie pochodzą z kolekcji Rodziny Wenhrynowiczów oraz Partnera projektu Archiwum Nowicy-Przysłup prowadzonego przez Fundację „Memo”.
Warsztaty, które dzięki uprzejmości  Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim mogły odbyć się w świetlicy wiejskiej w Nowicy, kończą się wspólnym koncertem. Koncertem wyjątkowym. Z tego miejsca raz jeszcze dziękujemy  Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział Zagroda Maziarska w Łosiu za udostępnienie wnętrza cerkwi w Bartnem gdzie mogliśmy dokonać videorejestracji koncertu.

 

 

Kolejnym projektem jest ten związany z rozbudową naszej strony internetowej, który jest realizowany dzięki programowi MKiDN „Kultura w sieci”