Zapraszamy w niezwykłą podróż muzyczną. Przed Państwem najnowsza odsłona projektu Łemkowyna-Łem, koncert w edycji 2020.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia, wspaniałej Julii Doszny, muzykom – Ryszardowi Lateckiemu, Maciejowi Kudłacikowi, Alexeyowi Vorsobie (Białoruś). Dziękujemy chórowi w składzie: Ruty Uwite, Paulina Chmura, Łukasz Doszna, Iwona Iskra,  Małgorzata Lewek, Marlena Moździńska, Maria Starzewska, Isabella Weiner, Joanna Zając, Klaudia Zbiegień,  Katarzyna Żytomirska. Dodatkowo dziękujemy  Maciejowi Kudłacikowi za realizację audio; Reginie Pazdur za realizację obrazu i montaż w oparciu o fotografie z archiwum Rodziny Wenhrynowiczów; Ulianie Horbaczewskiej (Ukraina) za scenariusz muzyczny. A także Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział Zagroda Maziarska w Łosiu za udostępnienie wnętrza cerkwi w Bartnem oraz Gminnemu Ośrodku Kultury w Uściu Gorlickim.