W ramach cyklicznego projektu „Łemkowyna- łem” organizowane są wydarzenia muzyczne warsztaty i koncerty oscylujące wokół tradycyjnej muzyki łemkowskiej połączonej z elementami m.in.  muzyki współczesnej.

W 2022 r. organizujemy wydarzenie „JEDEN JEST RYTM” w łemkowskiej wsi Nowica z udziałem Julii Dosznej, Teresy Mirgi, Uliany Horbaczewskiej, Witka Brody oraz
muzyków z nurtu muzyki tradycyjnej i współczesnej. W ramach wydarzenia odbędzie się koncert połączony z zabawą taneczną. ZAPRASZAMY
Istotą projektu jest stworzenie nowej jakości muzycznej opartej na muzyce wiejskiej (Muzyce Źródeł) i wykreowanie przestrzeni, w której różne nurty: nie tylko muzyka łemkowska, muzyka ukraińska ale i muzyka cygańska, muzyka polskich nizin (oberki, polki) oraz muzyka współczesna
spotykają się „pod wspólnym niebem” i podejmują twórczy dialog.